۱_مشتاق بودن،۲_جذاب کردن سفر،۳_مهارت های ارتباطی قوی،۴_شوخ طبعی تور لیدر،۵_تصمیم گیرنده بودن تورلیدر،۶_توانایی مدیریت بحران راهنمای گردشگری،۷_توانایی سازمان دهی سفر،۸_حساسیت داشتن به تمام مراحل سفر،۹_تسلط به زبان مقصد،۱۰_یادگیری بهبود مهارت های فردی

روح انسان را لطیف می کند و تجربه های زیادی در اختیار او قرار می دهد.یاد می گیرید که در لحظه حال زندگی کنید،با فرهنگ های مختلف آشنا می شوید،برنامه ریزی کردن را یاد خواهید گرفت،باعث افزایش قدرت تحمل انسان می شود.می توانید شناخت بیشتری نسبت به خود پیدا کنید.مهارت های جدید کسب می کنید،خاطره های زیادی برای تعریف کردن پیدا خواهید کرد،می توانید شخصیتی جدید پیدا کنید،برای وقایع غیر منتظره آماده می شوید.

این بستگی به هدف شما در مسافرت دارد،بهترین جا برای مسافرت اگر آرامش می خواهید کنار دریا و یا خارج شهر،اگر می خواهید دیدنی های شهر در دسترس باشد مرکز شهر و کنار ایستگاه های مترو و اگر سفرتان کاری است نزدیک جایی که در آنجا کار دارید و ….